ISS P&I Japan

Hamamatsucho Bldg.
6F 1‑1‑1, Shibaura
Minato‑Ku
Tokyo
105‑0023
T: +81 3 5442 5001

Opening hours: 8:30 am - 5:30 pm

Local time: 10:58 | Thursday, 21 June

Shinya Soutome

T: +81 (0)3 5442 5011

M: +81 (0)90 9140 2682

E: shinya.soutome@iss-shipping.com

Susumu Shinagawa

T: +81 (0)3 5442 5001

M: +81 (0)90 8382 5781

E: susumu.shinagawa@iss-shipping.com